<

De Passiefbouwer heeft zijn activiteiten gestaakt wegens bedrijfsbeëindiging.