Ga naar verbouw »

Vrijblijvend oriëntatiegesprek nieuwbouw

Momenteel geldt voor nieuwbouw de energiezuinigheideis EPC 0,4. Maar vanaf 2020 worden dat de wettelijke
eisen volgens BENG (bijna energieneutrale gebouwen) die veel hoger liggen. Wij bouwen nu reeds huizen
conform het passiefhuisconcept die aan deze eisen - middels ontwerp, zonoriëntatie, isolatie, kierdichtheid
en het optimaal gebruikmaken van gratis zonne-energie - in hoge mate voldoen.

U heeft bouwplannen en wilt meer weten over de vele mogelijkheden en bouw van een energieneutraal (passief)huis of gebouw. Maak dan een afspraak met een van onze adviseurs middels onderstaand formulier.

Wat kunt u verwachten

Tijdens het oriëntatiegesprek krijgt u uitgebreide informatie over alle aspecten die met de realisatie te maken hebben. Het comfort, de ontwerpmogelijkheden, planvoorbereiding, bouwkosten, financiering, uitvoering, enz. Handig is als u uw wensen en ideeën van te voren op papier zet en de gegevens van een eventueel reeds aanwezige bouwlocatie bij de hand heeft.

Bent u vervolgens enthousiast over de vele voordelen van ons concept, dan kan een van onze architecten een ontwerpplan maken. Ingeval van een woning kan een inspirerend Multi-stijl basisontwerp als uitgangspunt dienen, of een individueel ontwerp geheel naar uw eigen ideeën.

Jos van Rossum, adviseur
Tel. 06 5160 5591