Duurzame Energie

Warmtepomp bespaart tot 40% energie

wartempomp duurzaamEen warmtepomp benut gratis duurzame energiebronnen – lucht, aardbodem
of het grondwater – voor verwarming, koeling en warmtapwater. Ze besparen
t.o.v. een HR cv-ketel 25 tot 40% op energiekosten.
Voor kwartje een euro warmte!
Een warmtepomp haalt tot 75% van de benodigde energie uit de bron. De overige 25% gaat op aan elektriciteit om de pomp te laten werken. Voor een kwartje aan stroom krijg je een euro aan warmte!

Ook voor warm tapwater

Warmtepompen kunnen ook gecombineerd worden met een voorraadboiler voor warmtapwaterbereiding. Hiervoor is een hogere temperatuur (60 °C) nodig. Daarom is na-verwarming van het tapwater nodig door een elektrisch element in de boiler of een combi cv-ketel.

Ideale combinatie met LT verwarming

Een warmtepomp is ideaal voor goed geïsoleerde woningen met Lage Temperatuur Verwarming (LTV), zoals vloer- of wandverwarming en eventueel LT radiatoren.
Bij LT radiatoren is de watertemperatuur 70-50 of 55-30 °C in plaats van 90-70 °C. Bij vloer- en wandverwarming is dat slechts 35-30 °C. Hoe lager de temperatuur in het verwarmingssysteem, hoe hoger het rendement van de warmtepomp en lager het energieverbruik. Bij goede na-isolatie van een woning ontstaat vanzelf Lage Temperatuur Verwarming. Door de isolatie is er minder warmte nodig, waardoor de bestaande radiatoren de woning met een lagere watertemperatuur kunnen verwarmen.

Werking warmtepomp

Het werkingsprincipe van een warmtepomp is vergelijkbaar met een koelkast. Een circulerende vloeistof onttrekt warmte uit de lucht-, bodem- of waterbron waardoor er in de warmtepomp een vloeistof verdampt. Deze damp wordt door een compressor samengedrukt waardoor de temperatuur van de damp verder stijgt. Vervolgens wordt de warmte via een warmtewisselaar (condensor) afgegeven aan het water van de centrale verwarming. De damp koelt hierdoor af en zal gaan condenseren tot vloeistof. Het expansieventiel verlaagt de druk zodat de damp volledig condenseert tot vloeistof. De kringloop begint weer opnieuw.

Lucht als bron

Een warmtepomp met als bron buiten- of ventilatielucht is voor bestaande woningen makkelijker en goedkoper toe te passen dan een warmtepomp met het grondwater of de aardbodem als bron. Ideaal is de combinatie met een HR combi-ketel waarbij de warmtepomp voor de ruimteverwarming zorgt. De HR combi-ketel levert warmtapwater en springt zo nodig bij op piekmomenten als de warmtevraag hoger is dan de warmtepomp kan leveren. Voorbeelden hiervan zijn het Vaillant geoTHERM hybridesysteem voor buiten- en ventilatielucht, het AWB GeniaHybrid-systeem voor buitenlucht en de Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp. De Ecolution vervangt de mechanische ventilatiebox in woningen met bijvoorbeeld natuurlijke luchttoevoer via ventilatieroosters. De genoemde warmtepompen zijn goed te combineren met een nieuwe of bestaande HR combi cv-ketel van recent bouwjaar.

Grondwater of aardbodem als bron

Grondwater en de aardbodem hebben het hele jaar door een constante temperatuur van circa 12 °C. Beide bronnen zijn daardoor in de winter relatief warm en dus een goede warmtebron voor verwarming. In de zomer zijn ze relatief koud zodat ze gebruikt kunnen worden voor koeling.

De grondwaterbron heeft twee uitvoeringen:

  • Gesloten bron, een put met u-vormige pijpen (warmtewisselaar) waardoor water circuleert.
  • Open bron bestaande uit twee geboorde putten. In de winter wordt uit de ene put ‘warm’ grondwater opgepompt, in de andere wordt het afgekoelde water weer geloosd. ’s Zomers werkt het omgekeerd. Een open bron systeem heeft meestal het hoogste rendement maar de aanschafkosten zijn ook hoger.

wartempomp duurzaam

Bij de aardbodem als bron neemt een vloeistof de warmte/koude op via één of meerdere verticale of horizontale buizen in de grond (bodemcollectoren). Verticale collectoren gaan 50 tot 100 meter diep. Horizontale collectoren hoeven slechts 1,2 tot 1,5 meter diep te zitten maar hebben een veel groter oppervlak nodig. Alternatief is een zogenaamde aardwarmtekorf. Daarbij worden kunststof buizen boven elkaar als een grote rol (korf) in de grond gegraven.

Aanschafkosten en besparing

Een warmtepomp met lucht als bron en geïntegreerde of aparte HR-combiketel, kost afhankelijk van type en uitvoering, gemiddeld tussen de € 3.000,- tot € 7.000,-. Een warmtepomp met aardwarmte of het grondwater als bron, kost al snel circa € 16.000,-. De besparingen op jaarbasis t.o.v. van een HR cv-ketel bedragen respectievelijk tot 30 en 40%.

Subsidie en financiering

Voor het energiezuinig en comfortabel maken van uw huis of bedrijfspand kunt u gebruik maken van diverse landelijke en regionale subsidies en financieringen.