Ga naar verbouw »

Groene daken en gevels

Een Passiefhuis met plat of licht hellend schuin dak kan eventueel worden voorzien van een groendak of daktuin, in plaats van traditionele dakbedekking zoals dakpannen of bekleding met zink en koper. Maar ook groene gevels zowel binnen als buiten zijn mogelijk.

Groen bied veel voordeel

Groene daken en gevels zijn meer dan alleen maar een tuin of vegetatie, ze dienen ook een groter doel. Groen op het dak of tegen de gevel kan een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu, een gezonder leven en bovendien financieel voordeel opleveren. Een groene omgeving is rustgevend en stressverlagend. Beplanting vangt fijnstof op, neemt CO2 op en heeft een warmte- en geluids- isolerende werking. Bij daken verhogen ze de levensduur van de onderliggende waterdichte dakbedekking en ontzien - door de opvang van regenwater - de riolering en waterzuiveringsinstallatie.

Twee soorten groendaken

Afhankelijk van het soort beplanting en het concept, spreekt men over extensieve en intensieve groendaken. Behalve op een plat dak, kunnen beide soorten ook op een hellend dak tot maximaal 45° worden aangebracht. Voor de opbouw wordt gebruik gemaakt van speciale materialen en bestaat het - afhankelijk van de soort begroeiing - uit één of meerdere lagen (substraat, filterlaag en drainagelaag met eventueel waterreservoir). Substraat (voedingsbodem) is een korrelmengsel van mineralen en organisch materiaal waarop de begroeiing vegeteert.

Extensief groendak (vegetatiedak)

Een extensief groendak (vegetatiedak) is behalve voor nieuwbouw ook uitstekend geschikt voor bestaande bouw, bijvoorbeeld bij renovatie van de dakbedekking of het aanbrengen van isolatie. Het kan eenvoudig worden aangebracht door het uitrollen en bevestigen van voorgekweekte vegetatiematten. Deze zijn voorzien van een laagje substraat en verschillende vetplanten (sedumsoorten), waaraan eventueel een mix van mossen en kruiden kan worden toegevoegd. Met een totale laagdikte minder dan 20 cm. komt de belasting gemiddeld slechts op 40 kg/m². Het dak is niet beloopbaar.

Een extensief dak is eenvoudig in onderhoud: controle van regenwaterafvoeren en eventueel verwijderen van ongewenste aangroei. Sedum groeit traag, is goed bestand tegen ziekten en ongedierte, vereist geen bevochtiging en hoeft niet te worden gesnoeid. Ofschoon jaarlijkse bemesting in principe niet nodig is, zorgt het wel voor een mooie dichte en vitale vegetatie.

Intensief groendak (grasdak of daktuin)

Een intensief groendak (grasdak of daktuin) is eigenlijk alleen geschikt voor nieuwbouw. Omdat de belasting ver boven de 200 kg/m² kan komen, moet de dakconstructie daar goed op berekend zijn. De veel dikkere laag substraat varieert van minimaal 20 tot meer dan 50 cm., waardoor een veel ruimere begroeiing mogelijk is. Hierbij zijn een gazon, lage planten, kleine heesters en zelfs bomen of een waterpartij mogelijk. Planten met een gevaarlijke wortelgroei komen uiteraard niet in aanmerking, omdat die de waterdichtheid van de dakbedekking kunnen bedreigen. Dit groendak is wel beloopbaar en kan worden gezien als een gewone tuin met vergelijkbaar onderhoud.

Groengevels voor binnen en buiten

Gevelbegroeiing kan een aantrekkelijke en milieuvriendelijke oplossing zijn om buitengevels en binnenmuren een fraaier aanzien te geven, of om lelijke of eentonige muren aan het oog te onttrekken. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is groenbegroeiing niet schadelijk voor de gevel. Speciaal geselecteerde gevelplanten gebruiken de muur alleen als steun en bij gebruik van paneelsystemen is er helemaal geen contact met de gevel. Naast zelfhechtende planten die zich met hechtwortels aan de muur vastzetten (zonder schade aan te richten), zijn er diverse klimplanten die zich met behulp van een paneelsysteem een weg omhoog banen. Maar ook het gebruik van mos is mogelijk waardoor de gevel een strakke en moderne uitstraling krijgt.